Kortų žaidimai

Yra daug įvairiausių dalykų, kuriuos galite veikti namuose su šeima ar draugais. Ir visai nesvarbu koks oras už lango – net ir namuose gali būti labai smagu. Žaidimai su kortomis – jau nuo seno žinomas užsiėmimas, kuriam tereikia kortų kaladės ir šeimos narių ar draugų kompanijos. Jeigu kitų žmonių šalia nėra, yra labai puiki išeitis – žaisti vienam (kortų žaidimai Pasjansas). Labai smagus dalykas yra azartiniai kortų žaidimai, pvz.: Pokeris žaidimas ar Asilas. Tuojau viską aptarsime plačiau.

Kortų žaidimai ir žaidėjų skaičius

Ar susirinko gausi kompanija, norinti žaisti kortomis? O gal esate vienas namuose? Įsidėmėkite, kiek žmonių gali žaisti konkrečius žaidimus:

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kurie klasikiniai žaidimai kortomis yra patys smagiausi?

TOP 10 kortų žaidimų pavadinimai yra:

 1. Paprastas Pasjansas;
 2. Kortų Pasjansas Voras;
 3. Karas;
 4. Durnius;
 5. Kiaulė;
 6. Tūkstantis;
 7. Vežimas;
 8. Melagis;
 9. Karuselė;
 10. Asilas.

❓ Kokie yra pagrindiniai, su žaidimo kortomis susiję, terminai?

 1. Kortų simboliai (kortų rūšis, kortų mostas) – tai keturi skirtingi ženklai, kuriais žymimos klasikinės kortos: širdys, būgnai, vynai ir kryžiai.
 2. Kortų spalva – tai ta pati kortų rūšis, tik kitais žodžiais pavadinta.. Nesusimaišykite – kortų žaidimuose dvi raudonos kortos tai nėra viena žaidimo spalva.
 3. Kortų reikšmė (kortų vertė, kortų rangas, kortų stiprumas). Tai skaičius arba raidė, kurie nurodo, kiek verta konkreti korta ir kokias kitas kortas ji gali nukirsti ar sudaryti su jomis tam tikrą seką.

❓ Kuriuose kortų žaidimuose naudojami koziriai?

Kozirius turi šie žaidimai: Tūkstantis, Vežimas ir Durnius. Turėdami kozirį paprastas kortas galėsite nukirsti nekreipdami dėmesio į jų rangus.

❓ Kokius kortų žaidimus gali žaisti vienas žmogus?

Kortų žaidimai vienam – įvairūs Pasjanso variantai. Populiariausi iš jų yra Klondike Pasjansas bei Pasjansas Voras. Šių žaidimų metu jūs turite dėlioti tam tikras kortų sekas ir vėliau jas perkelti į tam skirtą vietą. Šiuos žaidimus galite rasti ir internete.

❓ Kurie žaidimai su kortomis skirti dviems žaidėjams?

Jeigu esate dviese, galite drąsiai sulošti Karą, Kiaulę, Karuselę ar Melagį. Kitus žaidimus: Tūkstantis, Durnius, Vežimas, Asilas – taip pat galite žaisti dviese, bet esant didesnei kompanijai, žaisti bus daug smagiau.

Žaidimai vienam

Paprastas Pasjansas žaidimas bei Pasjansas voras – tai kortų žaidimai vienam;

Paprastų žaidimo kortų reikšmės bei simboliai, kuriuose yra kryžius, vynas, širdis ir būgnas

Žaidimai dviems ir daugiau:

 • Karuselė, Vežimas bei Tūkstantis yra žaidimai su kortomis dviems – keturiems;
 • Durniaus taisyklės nurodo, kas jis yra kortų žaidimas dviems – penkiems asmenims;
 • Melagis – kortų lošimas dviese – šešiese;
 • Asilo kortų žaidimai dviems – devyniems;
 • UNO – tai žaidimas su kortomis dviems – dešimčiai žmonių;
 • Kiaulė bei Karas yra žaidimai kortomis dviems ir daugiau. Jeigu norite kažko įvairesnio, tada Karas kortų žaidimas bei kortų žaidimas Kiaulė gali būti kortų lošimas poromis keturiese. Tokiu atveju tinkamą kortą gali dėti tas komandos narys, kuris ją turi savo rankose.

Žaidimo kortos 

Žaidimai su kortomis Durnius, Vežimas, Tūkstantis taisyklės, kai žaidžia dviese

Pirmiausia norime papasakoti, kaip skiriasi įvairios kortos, kurios reikalingos žaidžiant. Tikriausiai jau visi žinote klasikines kortas, su kuriomis lošdavo mūsų tėvai ar seneliai. Tokie kortų lošimai yra išties smagūs. Vėliau atsirado ir kiek kitokių kortų. Šių kortų pavadinimai – moderniosios

Klasikiniai žaidimai ir jų kortos

Kortų rūšis

Klasikinė kortų kaladė sudaryta iš kortų, kurios pažymėtos keturiais skirtingais simboliais:

 • širdys;
 • būgnai;
 • vynai;
 • kryžiai. 

Vienintelės juokdarių kortos neturi simbolių.

Kortų lošimai, žaidimų pavadinimai ir taisyklės - keturios skirtingos žaidimo kortos

Kortų simboliai mums padeda atskirti, kokia tai kortų rūšis (dar kitaip vadinama spalva arba mostis). Nesusipainiokite spalvos apibrėžimuose – kortų žaidimuose spalva – tai ne raudona bei juoda, bet vynai, kryžiai, širdys ir būgnai. Taigi – iš viso keturios spalvos.

Kokiuose žaidimuose kortų rūšis yra labai svarbi?

Kortų žaidimai su taisyklėmis, kuriuose naudojamas koziris. Koziris – tai tam tikra kortų rūšis, kuri yra stipresnė už visas kitas. Paprastą kortą (ne kozirį) ji kerta, neatsižvelgiant į tų abiejų kortų rangus. Kaip žaisti kortomis, jeigu reikia kirsti kitą kozirio kortą? Tokiu atveju nukirsti galima bus tik su aukštesnio rango koziriu.

Kortų žaidimas dviems Durnius, Tūkstantis ir Vežimas
 • Kortų žaidimas Tūkstantis taisyklės – pačioje pradžioje šis žaidimas kortos kozirio neturi. Jis atsiranda tik tada, kai kažkuris žaidėjas išmeta damos kortą. Išmestos damos mostis ir tampa koziriu. Tik atminkite, kad kai kažkas kitas vėl išmes damą, tada žaidimo koziris iš karto pasikeis.
 • Kortų žaidimas Vežimas taisyklės. Kozirių čia yra tiek, kiek ir žaidėjų. Kiekvienas žmogus naudoja savo asmeninį kozirį. Pirmąjį kozirį nustato pas kažką rankose laikoma kryžių dama. Taigi kortų kryžius yra pirmasis koziris ir jis bus visuose žaidimuose. Vežimas kortų žaidimas kitus kozirius nustato laikrodžio rodyklės kryptimi: vynai, širdys, būgnai. Kai žaidžia keturiese, tada visos Vežimas kortos tampa koziriais.
 • Kortų žaidimas Durnius taisyklės ir koks kozirio vaidmuo jame: šiame žaidime koziris – tai pačioje pradžioje dalintojo atversta korta, ant kurios vėliau uždedama kortų, su kuriomis bus žaidžiama, kaladė. 
Kortų lošimas dviese ar poromis keturiese - jų pavadinimai

Kortų lošimas Kiaulė, kur ant viršutinės kortos galima dėti tik tos pačios spalvos kortą. Šiame žaidime tol turite traukti kortas iš bendros paskleistos krūvelės, kol pagaliau atversite tinkamą, kurios mostas toks pats.

Melagio žaidimas. Viename iš jo variantų visi žaidėjai turi dėti vienodos rūšies kortas. Aišku, galima ir pameluoti. Bet jeigu kažkas išsiaiškins, kad meluojate, tada teks visas kortas pasiimti sau į rankas.

Pavyzdys kaip žaisti Melagį su kortomis - kortų žaidimai su taisyklėmis

Žaidimo kortų reikšmės

Beveik visuose žaidimuose paprastų kortų reikšmės yra labai svarbios. Dar kitaip jas vadiname – kortų stiprumas arba rangas. Kortų žaidimai su taisyklėmis skiria išties daug dėmesio kortų reikšmėms.

 • Kortos nuo dviakės iki dešimtakės turi skaitines vertes (2-10). Tokias kortas vadiname akinėmis.
 • Dar yra trys kortos, ant kurių pavaizduoti žmonės – tai ponų kortos. Jose matome berniuką (valetą, bartuką), moterį (damą, karalienę) ir vyrą (karalių). Dar kitaip ponų kortos yra vadinamos – šeima.
 • Vienuose žaidimuose tūzas atitinka vienakę (tokiu atveju jis tampa akine korta), kituose – tai pati aukščiausia korta, kuri atitinka 11 arba dar kokią nors kitokią konkretaus žaidimo reikšmę.
 • Juokdariai (jokeriai, džiokeriai) turi aukščiausią vertę klasikiniuose kortų žaidimuose. Yra tokių kortų žaidimų, kuriuose juokdarius galima panaudoti vietoj bet kurios kitos trūkstamos kortos. Tai labai palengvina žaidimą.
Azartiniai kortų žaidimai suaugusiems su taisyklėmis - būgnų kortų rangai

Dažniausiai kortų rangai nuo mažiausio iki didžiausio išsidėsto tokia tvarka: dviakė, triakė, keturakė, penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius, tūzas, juokdarys.

Išimtis – kortų žaidimai Tūkstantis. 1000 taisyklės nurodo, kad šio žaidimo rangai didėjimo tvarka išsidėsto taip: devynakė (0), valetas (2), dama (3), karalius (4), dešimtakė (10), tūzas (11).

Kortų derinių rangai Tūkstančio žaidime: vynų dama + vynų karalius (40), kryžių dama + kryžių karalius (60), būgnų dama + būgnų karalius (80), širdžių dama + širdžių karalius (100).

Kortų žaidimas 1000 taisyklės - kaip žaisti Tūkstantį - visi kortų rangai
Kokią įtaką kortų stiprumas daro konkrečiuose žaidimuose?

Kirčių ėmimo žaidimai. Kortų žaidimų pavadinimai: Durnius, Tūkstantis, Vežimas, Karas. Kaip žaisti Durnių, kaip žaisti Tūkstantį, kaip žaisti Vežimą bei Karą, kad laimėtum? Kirčių ėmimo kortų žaidimų taisyklės nurodo rankose laikyti aukščiausio rango kortą tam, kad galėtumėte nukirsti tai, ką jums išmetė kiti žaidėjai. Išimtis tik tada, kai žaidžiate su koziriais. Tokiu atveju koziriai kerta paprastas kortas, net jei jų rangas ir mažesnis.

Kortų žaidimas Asilas taisyklės. Tai kortų sekos dėliojimo žaidimas. Šiuo atveju jūsų tikslas – gauti visas keturias vienodo rango kortas. Pvz.: keturis karalius ar keturias devynakes. Su kokiomis kortomis žaidžiama, priklauso nuo žaidėjų skaičiaus. Kortų seka dėliojama ir pokerio žaidime tada, kai mūsų tikslas yra gera pokerio kombinacija.

Kortų žaidimas Asilas taisyklės - kaip žaisti Asilą su kortomis - tereikia surinkti keturias vienodas kortas

Kortų žaidimas Melagis taisyklės. Kaip žaisti Melagį su kortom? Vienas jo variantas reikalauja visiems žaidėjams dėti tik vienodo rango kortas. Pvz.: trys damos ar trys dešimtakės. Įsiminkite, kad jeigu tokių kortų neturite, galite meluoti. Svarbu, kad niekas nesuprastų, kad sakote ne tiesą ir iš tikrųjų jūsų žaidimo Melagis kortos visai kitokios. Šiame žaidime kortų stiprumas turi įtakos ir kitur: jei nesusitariate kitaip, tada jums padėjus tris vienodos reikšmės kortas, kitas žmogus gali dėti tik viena reikšme didesnes arba mažesnes kortas.

Taškų skaičiavimas pagal turimų kortų vertę

Kortų stiprumas labai svarbus tada, kai žaidimo pabaigoje turite skaičiuoti surinktus taškus ir, tik surinkus tam tikrą taškų kiekį, išrenkamas nugalėtojas.

Kokiuose žaidimuose reikia skaičiuoti taškus?

Tūkstantis žaidimas – skaičiuojamos visos turimų kortų akys. Atsižvelgiant į paskutinį gauto skaičiaus skaitmenį, gauta suma apvalinama į mažesnę arba didesnę pusę. Laimi tas, kas pirmas surenka 1000 taškų;

Karuselė kortomis – šiame žaidime taškus apskaičiuoti turbūt sunkiausia (ne veltui tai matematinis žaidimas). Žaidimą laimi žaidėjas, pirmasis surinkęs tam tikrą taškų kiekį. Kiek tai taškų priklauso nuo kortų kiekio kaladėje, su kuria žaidėte: 56 – 120 taškų, 55 – 90 taškų, 54 – 60 taškų.

Kortų žaidimas Karuselė - taškų skaičiavimo taisyklės
 • Tūzas duoda po vieną tašką;
 • Du taškus gausite už vynų dviakę bei būgnų dešimtakę;
 • Taškai už juokdarius priklauso nuo to, kokie skaičiai ant jų užrašyti: 11 – 3 taškai, 15 – 5 taškai, 20 – 10 taškų.
 • Jeigu surinkote daugiausiai kortų, gausite du taškus;
 • Žmogus, kuris turi daugiausiai vynų, gauna du taškus.

Kiaulė žaidimas kortomis – čia taškų skaičiavimui įtakos turi ir kortų kiekis, ir jų vertė. Taškus šiame žaidime renka pralaimėjęs žmogus. Taigi, kiek kortų liks pralaimėjusio žadėjo rankose, tiek metų jam teks ganyti kiaules. Norėdami išsiaiškinti, kiek kelių ganysite, turite suskaičiuoti visas rankose laikomų kortų akis.

Kortų seka

Yra tokios žaidimai su kortomis taisyklės, pagal kurias kortos dėliojamos tam tikra seka (pagal kortų rangą didėjimo arba mažėjimo tvarka). Sekos dėliojimo kortų lošimas pavadinimai: kortų Pasjansas žaidimai ir kortų žaidimas Voras Pasjansas. Šiuose žaidimuose svarbios ir kortų rūšys, ir jų reikšmės. 

Kortų žaidimai vienam Soliteris Pasjansas Voras

Einamuosiuose stulpeliuose kortų seką pradeda karalius ir užbaigia tūzas. Galutiniame stulpelyje paprastame Pasjanse seką pradeda tūzas ir karalius ją užbaigia. 

Kortų žaidimas Pasjansas Solitaire dėmesį teikia tik kortų simbolių spalvoms. T.y. einamosiose krūvelėse kortą galite dėti tik ant tokios kortos, kurios simbolio spalva yra kitokia. Pvz.: raudoną širdį jūs galėsite dėti tik ant juodo vyno arba juodo kryžiaus. Galutinėje krūvelėje kortas dėti galima tik ant tokios pačios spalvos kortos.

Kortų Pasjansas Voras leidžia rinktis tris žaidimo variantus. Arba: 

 • žaidžiate tik su vienos spalvos kortomis;
 • žaidžiama su dviejų spalvų kortomis;
 • žaidžiate su keturių spalvų kortomis.

Kai žaidime yra tik viena spalva, tada kortų dėliojimui įtakos daro tik kiekvienos kortos rangas. Kai žaidime kelios spalvos, tada pavienes kortas einamosiose krūvelėse galite dėti ant bet kurios viena reikšme didesnės kortos, bet jeigu norite perkelti didesnę kortų krūvelę į kitą vietą, tada tą padaryti galėsite tik jeigu perkeliamos kortos bus tos pačios spalvos, pvz.: vynai.

Konkrečios kortų reikšmės

Žaidimai su kortomis dviems - Karuselės taisyklės

Jeigu dar nesate bandę, jums galbūt patiks matematinis kortų žaidimas Karuselė taisyklės bei galimybė pasukti galvelę, kai norėsite paimti kuo didesnės vertės ir kuo daugiau kortų.

Dar nežinote, kaip žaisti Karuselę? Ją žaisdami kortas galėsite imti tik tada, jeigu jų akių suma atitiks tą kortą, su kuria imate. Karuselė žaidimas leidžia sumuoti kortų akis. Pvz.: su dešimtake paimti dvi penkakes. Karuselės taisyklės ir kiti skaičiavimo reikalaujantys kortų žaidimai suaugusiems dažnai patinka net ir vaikams, nes tai puiki proga pasimokyti skaičių bei jų sumavimo.

Kortų kiekis žaidimuose

Kaip jau žinote, ne visuose žaidimuose reikia vienodo kortų kiekio. Kai kur žaidžiame su juokdariais, kai kur be jų. Kitur išmetamos mažesnės už šešakę arba devynakę kortos. Taigi pažvelkime, kokie konkretūs kortų kiekiai naudojami žaidimuose:

Juokdarių kortų skaičius kaladėje yra keturi - tai su jais kortų kaladė tampa pilna
 • Mažiausiai kortų naudojame Tūkstančio ir Vežimo žaidimuose – tik 24 (devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius, tūzas);
 • Durniaus žaidimas – 36 kortos (šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius, tūzas);
 • Įprastinė kortų kaladė (be juokdarių) – kortų skaičius kaladėje yra 52. Tiek kortų reikalauja žaidimai Soliteris Pasjansas, Kiaulė, Melagis, Karas;
 • Pilna kortų kaladė (su juokdariais) reikalinga norint žaisti Karuselę. Su juokdariais taip pat gali būti žaidžiamas ir kortų žaidimas Karas.
 • Net dviejų kortų kaladžių reikalauja kortų žaidimas Pasjansas Voras – 104 kortos;
 • Asilas kortų žaidimas taisyklės reikalauja imti tiek kortų, kiek yra žaidėjų x 4 (visos keturios kortos turi būti vienodos rūšies).
Asilas kortų žaidimas taisyklės - kiek reikia dalinti kortų

Modernieji žaidimai su kortomis ir jų kortos

Jeigu įprastinės kortos jums jau atsibodo, gamintojai sukūrė daug įvairių naujoviškų kortų, kuriomis galite žaisti. Kai kurie modernieji kortų žaidimai taisyklės ir žaidimo eiga kartais net išties mažai skiriasi nuo klasikinių žaidimų.

Kas vaizduojama ant tokių kortų?

Moderniosios kortos išskirtinės tuo, kad ant jų galite rasti ne tik skaičius ar simbolius, bet ir labai gražius piešinius, tarsi kokius mini paveikslus. Apžvelgsime pačias populiariausias moderniąsias žaidimo kortas.

Uno ir kiti kortų žaidimai dviems taisyklės

UNO

UNO kortos yra panašiausios į klasikines. Ant jų taip pat yra skaičiai (nuo 0 iki 9). UNO kortų taisyklės nurodo, kad kortos rangas žaidimo eigoje nedaro jokios įtakos (išskyrus tai, kad kortas derinti reikia pagal skaičius), bet kai skaičiuojami UNO taškai, tada didesnės vertės korta yra daug naudingesnė. 

Kortų dėjimas

Jeigu dar nežinote, kaip žaisti UNO kortomis ir kokias kortas galima dėti vieną ant kitos, tai trumpai viską aptarsime: pagrindinis dalykas, ką turite atminti – kortų derinimas. Jas vieną su kita derinti galite:

 • skaičiumi;
 • simboliu;
 • spalva.
Kortų žaidimas UNO – veiksmo kortos
Žaidimas su kortomis - Uno veiksmo kortos

Papildomai čia dar rasite veiksmo bei specialiąsias kortas. Ant šių kortų vietoj skaičių mes matome simbolius, kurie nurodo, ką turėsite daryti, jeigu padėsite tokią kortą arba jums kas nors ją padės. Konkrečios UNO kortos taisyklės bei jos veiksmai gali būti tokie: 

 • praleisti ėjimą;
 • pasiimti dvi kortas;
 • pakeisti žaidimo kryptį;
 • keisti žaidimo spalvą;
 • pasiimi keturias kortas ir pakeisti žaidimo spalvą.

Išskirtinės UNO taisyklės, kurių nėra klasikiniuose žaidimuose – tai, kad UNO žaidimas skirtingų rūšių kortas žymi skirtingomis spalvomis (klasikinėse kortose dviejų rūšių kortos spalvinamos vienodai).

Spalvų skirtumai, nurodantys kaip žaisti Uno, Durnių, Vežimą, Karuselę, Asilą, Kiaulę ir Melagį su kortom

Trys būdai, kaip dar galima žaisti UNO.