Naudingas pokerio žodynas

Vudutinės Pokerio Kombinacijos

SET – Taip  vadiname Triejų Vienodų (Three Of A Kind) kombinaciją, kuri susideda iš dviejų  tavo laikomų rankose kortų ir iš vienos kortos lentoje. Pvz:.

Tavo rankose dvi kortos:

37_penkiaake 38_penkiaake

Kortos lentoje:

40_penkiaake 26_astuntake 12_dama 8_karalius 3_tuzas

TRIPS – Taip  vadiname Triejų Vienodų (Three Of A Kind) kombinaciją, kuri susideda iš vienos  tavo laikomos rankose kortos ir iš dviejų kortų lentoje. Pvz:.

Dvi kortos tavo rankose:

33_sesiaake2_tuzas

Kortos lentoje:

35_sesiaake 36_sesiaake 12_dama 7_karalius 2_tuzas

TWO PAIR – dvi poros. Pvz:.

Tavo kortos rankose:

7_karalius 34_sesiaake

Atsivertusios kortos flope:

35_sesiaake 8_karalius 32_septintake

TOP TWO PAIR – dvi aukščiausios poros. Pvz:.

Dvi kortos tavo rankose:

8_karalius 29_septintake

Kortos flope:

34_sesiaake 5_karalius 30_septintake

BOTTOM TWO PAIR – dvi mažiausios poros. Pvz:.

Tavo rankose dvi kortos:

35_sesiaake 29_septintake

Kortos flope:

33_sesiaake 8_karalius 32_septintake

OVERPAIR – kada  rankose turi porą, o flope visos kortos žemesnės už tavo rankose laikomas kortas. Pvz:.

Laikai dvi kortas:

3_tuzas 2_tuzas

Kortos flope:

9_dama 13_berniukas_valetas 18_desimtake

TOP PAIR – kada pagauni pačią aukščiausią porą flope. Pvz:.

Rankose laikai:

17_desimtake 13_berniukas_valetas

Atsivertus flopui, kortos:

18_desimtake 23_devintake 29_septintake

MIDDLE PAIR – kada pagauni viduriniąją porą flope. Pvz:.

Rankose laikai:

21_devintake 16_berniukas_valetas

Flopas:

22_devintake 18_desimtake 27_astuntake

BOTTOM PAIR – kada pagauni mažiausią porą flope. Pvz:.

Rankose laikai:

28_astuntake 16_berniukas_valetas

Atsivertė flopas:

24_devintake 3_tuzas25_astuntake

Neužbaigtos Pokerio Kombinacijos

FLUSH DRAW – kada turi pagavęs keturias vienos spalvos kortas ir trūksta vienos tokios pat spalvos  iki Spalvos  (Flush) kombinacijos. Pavz:.

Laikai dvi kortas rankose:

23_devintake 27_astuntake

Atsivertė flopas:

47_treciaake 43_keturake 2_tuzas

OESD arba STRAIGHT DRAW– kada turi keturias kortas eilės tvarka ir trūksta vienos kortos iki Eilės (Straight) kombinacijos. Pavz:.

Laikai rankose:

18_desimtake 23_devintake

Flope atsivertė:

28_astuntake 3_tuzas30_septintake

GUTSHOT –  kada yra keturias kortos, o tarp jų trūksta vienos kortos iki Eilės (Straight) kombinacijos. Pvz:.

Laikai rankose:

34_sesiaake 32_septintake

Atsivertė flopas:

23_devintake 18_desimtake 2_tuzas

OVERCARDS – tai tavo laikomos kortos, kurios yra aukštesnės už lentoje esančias kortas. Pvz:.

Laikai rankose:

8_karalius 9_dama

Lentoje kortos:

51_dviake 47_treciaake 37_penkiaake 27_astuntake 16_berniukas_valetas

BACKDOOR FLUSHDRAW – kada reikia vienos kortos iki Flush draw ir dar vienos iki Vienos Spalvos (Flush) kombinacijos, turne ir ryveryje. Pvz:.

tu laikai rankose:

2_tuzas 10_dama

Flope atsivertusios kortos:

26_astuntake 23_devintake 31_septintake

BACKDOOR STRAIGHT DRAW – kada iki Straight draw reikia vienos kortos ir dar vienos kortos iki Eilės ( straight) kombinacijos, turne ir riveryje. Pvz:.

Tu laikai rankose:

29_septintake 28_astuntake

Flopas iškrito:

23_devintake 2_tuzas 6_karalius

 UNIMPROVED – kada nepavyko tau sudaryti norimos kombinacijos verčiantis kortoms ant stalo.

 

Pokerio Bankai

UNRAISED POT – bankas, kada niekas nedidino statymų prieš flopą.

RAISED POT – bankas, kada kažkas didino statymus prieš flopą.

Pokerio Raundai

PRE-FLOP – Žaidimas prieš flopą, pirmas statymų raundas, kada dar nėra atversta nei viena korta ant stalo.

POST-FLOP – tai antrasis statymų raundas, kada atverstos trys kortos ant stalo.

Pokerio Rankos

SUITED – Tai vienos spalvos kortos tavo rankose. pvz;

2_tuzas 18_desimtake

CONNECTOR –  tai dvi tavo turimos kortos einančios eilės tvarka. Pavz:.

19_desimtake 14_berniukas_valetas

SUITED CONNECTOR – tai dvi kortos tavo rankose, kurios yra vienos spalvos ir einančios eilės tvarka. Pvz:.

19_desimtake 15_berniukas_valetas

 

Pokerio Turnyrai

BUBBLE – pokerio turnyro stadija, kada  vienam žaidėjui iškritus, visi kiti žaidėjai patenka į  piniginių prizų vietas.

SNG – tai pokerio turnyrai, kurie prasideda vykti, kada susirenka nustatytas tam tikras sakičius žmonių.

STT – tai vieno stalo pokerio turnyrai.

MTT – tai daugiastaliai pokerio turnyrai.

Pokerio Statymai

3-BET – tai reiškia re-raise arba lietuviškai permūšimas.

4-BET – tai reiškia re-reraise arba lietuviškai  permušimo permušimas.

CB arba CONTINUATION BET – tai tęstinis statymas, kada žaidėjas kelia statymą prieš flopą ir tęsia statymą po flopo.

DONK BET – kada tu pirmas statai žetonus po flopo, po turno, ar po riverio prieš žaidėją, kuris statė prieš tai, ankstesniajame raunde.

VALUE BET – tai vertės statymas, kada tu tiki turi geresnę kombinaciją ir statai žetonus.

BLUFF – kada žaidėjas stato ar kelia statymą su silpnesne korta tikėdamasis, kad priešininkas nusimes kortas ir taip laimėti banką.

Pokerio Žaidėjų Tipai

PASSIVE –  žaidėjas, kuris daro dažnai “check” ir “call”, bet retai daro “bet” ir “raise”.

AGRESSIVE – žaidėjas, kuris daro dažnai “bet” ir “raise”.

TIGHT – žaidėjas, kuris žaidžia mažai rankų.

LOOSE – žaidėjas, kuris žaidžia daug rankų.

Komentarai

komentarai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *