એક જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત રમતમાં વિરોધીઓ જોવાનું

પોકર ખેલાડી

સારા કાર્ડ્સ એકલા રમત જીતવા માટે પૂરતા નથી. શાહી કાર્ડ્સનું સંયોજન શક્ય હોય તો જ એકમાત્ર અપવાદ છે. પરંતુ આ સંયોજન ખાસ કરીને દુર્લભ છે અને કેટલીકવાર સેંકડો રમતો રમ્યા પછી પણ મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય છે. વિજય તરફ દોરી જાય તેવી એક વસ્તુ - હરીફો… આગળ વાંચો

પોકર andનલાઇન અને ટેલ્સ

વાર્તા વાંચન અને લોકો વચ્ચેના તફાવત

પોકર ટેલ્સસૌ પ્રથમ, બે વિભાવનાઓને મૂંઝવણમાં ન લેવી જોઈએ: ટેલ્સ વાંચવી અને લોકો વાંચવું. આ બે જુદી જુદી વસ્તુઓ છે. લોકોને સ્કેન કરવાનો અર્થ એ છે કે કોઈ વ્યક્તિ જે વિચારે છે તે સમજવા માટે સક્ષમ બનવું… આગળ વાંચો

પોકર ગેમમાં વિચારવાનો ત્રણ સ્તરો

પોકર ગેમમાં વિચારવાના ત્રણ સ્તરોવિચારવાનો સ્તર - જ્યારે ખેલાડીઓ તેમના કાર્ડ વિશે જ વિચારે છે. તેઓ વિચારતા નથી કે વિરોધી પાસે કયા કાર્ડ છે. અને વિચારશો નહીં કે તમારો વિરોધી શું વિચારે છે.

વિચારવાનો સ્તર - જ્યારે કોઈ ખેલાડી વિચારે છે કે વિરોધી પાસે કયા કાર્ડ છે. અને વિચારો કે તમારા વિરોધી શું વિચારે છે.

2 વિચારો ... આગળ વાંચો